fbpx

Skador av cannabis

Biverkningar, effekter och skador

Vad händer med kroppen?

Motståndskraften minskar och personen blir mer mottaglig för förkylningar och sjukdomar. Huvudvärk, illamående, yrsel och sjukdomar i lungorna kan också förekomma. Smärtor i rygg och ben är andra biverkningar.

Precis som med alla andra droger så finns det även negativa konsekvenser av att använda cannabis. T.ex så finns det studier som visar att unga kan få hjärnskador av att röka den.

Ett cannabismissbruk kan resultera i följande: Ett beroende, nedsatt immunförsvar pga. minskad produktion av vita blodkroppar, hjärtbesvär och bröstsmärtor, lungskador, hemsk huvudvärk, illamående, impotens och minskad sexlust, minskad spermieproduktion och missfall och missbildningar på nyfödda. Kvinnor kan få oregelbunden och utebliven menstruation vid missbruk av cannabis.

Cannabis lagras i kroppens fett och man har fastställt detta genom mätningar flera månader efter att det att personen slutat. Det finns undersökningar som visar att detta kan orsaka en tröghet hos missbrukaren.

När man slutar med cannabis kan man också få problem med abstinens i form av bl.a störd nattsömn, minskad aptit, svettningar, frossa och illamående.

Mentala och sociala problem

Dels finns det skador som påverkar kroppen, men det finns även skador som påverkar känslor och hur man mår och kan drabba det sociala livet.

Man kan känna oro, få svårare att lära sig nya saker, få sämre minne, drabbas av koncentrationsproblem och depressioner, psykoser kan också utlösas m.m.

Man också få hallucinationer av cannabis. En hallucination innebär att en person kan se, höra, uppleva saker som andra inte ser, hör eller upplever. Dessa hallucinationer kan upplevas som både positiva och negativa.

Odlad cannabis är starkare i dag

På senare tid har man lyckats odla och få fram cannabisplantor som är mycket starkare. Detta gör att den innehåller mer THC – vilket i sin tur orsakar att man lättare blir beroende, kan få fler biverkningar och skador. Nu är alltså cannabis mer kraftfull och starkare än den var tidigare.