fbpx

Vad är lustgas?

Information om risker med lustgas.

RISKER MED LUSTGAS

Lustgas är en gas som används som smärtlindring inom vård och tandvård, då är den utblandad med syre. Gasen påverkar hjärnan så att man slappnar av och inte känner smärta lika starkt.

Lustgas som berusningsmedel har blivit vanligare, särskilt hos unga. Det är lätt att få tag på, dels i vanliga affärer, där det säljs som t.ex tuber och patroner. Ballonger med lustgas i säljs också på gator och olika barer.

Vad kan hända när man använder lustgas?

 • När gasen inhalerats direkt från gastuber får man i sig en koncentrerad gas till skillnad mot vad man får på sjukhuset där gasen är blandad med syrgas. Den största risken med lustgas är syrebrist vid inandning. Det kan leda till medvetslöshet, tillfällig försvagning av hjärtmuskeln och att kroppens skyddsreflexer försvagas.
 • Dödsfall har inträffat på grund av den syrebrist som kan uppstå vid inandning av koncentrerad lustgas.
 • Riskerna med lustgas ökar när lustgas används samtidigt som andra droger eller alkohol. Det är vanligt att kombinera lustgas med exempelvis alkohol eller cannabis för en starkare effekt. Vilket kan vara farligt.
 • Koncentrerad lustgas kan vara mycket kall vilket kan ge skador i näsan, på läpparna, på stämbanden och i de övre luftvägarna.
 • Långvarig, upprepad användning av lustgas kan ge skador på nervsystemet och ryggmärgen genom att den mängd B12-vitamin man har i kroppen avaktiveras. Extra riskabelt är användningen för de som redan har B12-brist.
 • Långvarig användning av lustgas förstör vitamin B12 i kroppen.
 • En vanlig biverkning är nervskador som kan leda till känselbortfall, domningar och muskelskador.
 • Man kan få nervskador och skador på hjärnan.
 • Personen som använder lustgas kan få ångest, förvirringstillstånd, hallucinationer och depressioner.
 • Blodproppar är en annan allvarlig biverkning.
 • Koncentrerad lustgas kan vara mycket kall vilket kan ge skador i näsan, på läpparna, på stämbanden och i de övre luftvägarna. 

Jag pratade häromdagen med en ung kille som råkat illa ut. Han hade varit trött ett längre tag och fick stickningar och kramper i händerna. Det ledde till att han fick åka in till akuten. På sjukhuset kom de fram till att han hade kraftig B12 brist – för att han använt lustgas. Han kände inte till konsekvenserna. Nu gick det bra denna gång. Men det gör det inte alltid.

”Jag såg fjärilar över allt när jag tog lustgas. Sen svimmade jag.”