fbpx

Var med och ge barn en drogfri framtid

Tillsammans kan vi göra skillnad.

Droganvändandet går ner i åldrarna. Det är en allvarlig utveckling och ibland är barnen så unga som tio år!

Så här fördelas din gåva:

84 % används för drogförebyggande insatser främst bland barn och unga.

16 % använder vi till nödvändig administration, kvalitetskontroller, uppföljning och insamling.

Din hjälp går till:

  • Drogföredrag i skolor och fritidsgårdar
  • Sommarläger
  • Produktion av utbildningsmaterial om droger som filmer, böcker, informationshäften.
  • Utdelning av gratis droginformation och utbildningsmaterial till skolor, föräldrar, ungdomar m.fl.
  • Till barn och ungdomar i Sverige.
  • Till en tryggare framtid
  • Utbildningsprojekt om droger och dess konsekvenser

Unga behöver effektiv droginformation som når fram så de kan stå emot grupptryck, nyfikenhet och istället inrikta sig på att nå sina mål i livet och vilja leva utan droger.

Propaganda och falsk information sprids om droger. Till detta – lättillgängligheten via internet där man enkelt köper droger.

Vi har över 28 års erfarenhet av att inspirera unga att vilja leva ett drogfritt liv – vi har föreläst för 800 000 personer.

Ge ditt stöd nu så vi tillsammans kan hjälpa fler unga!

Du kan känna dig trygg för vi har ett 90-konto, vilket innebär att vår ekonomi och vårt arbete granskas av Svensk Insamlingskontroll.