fbpx

Var med och ge barn en drogfri framtid

Tillsammans kan vi göra en skillnad.

Droganvändandet går ner i åldrarna och allt yngre testar droger. Det är en allvarlig utveckling och ibland är barnen så unga som tio år!

Så här fördelas din gåva:

84 % används för drogförebyggande insatser främst bland barn och unga.

16 % använder vi till nödvändig administration, kvalitetskontroller, uppföljning och insamling.

Din hjälp går till

  • Drogföredrag i skolor och fritidsgårdar
  • Sommarläger
  • Produktion av utbildningsmaterial om droger som filmer, böcker, informationshäften.
  • Utdelning av gratis droginformation och utbildningsmaterial till skolor, föräldrar, ungdomar m.fl.
  • Till barn och ungdomar i Sverige.
  • Till en tryggare framtid
  • Utbildningsprojekt om droger och dess konsekvenser

Unga behöver hjälp och effektiv droginformation som når fram så de kan stå emot grupptryck, nyfikenhet och istället inrikta sig på att nå sina mål i livet och vilja leva utan droger.

Propaganda och falsk information sprids att droger inte är farligt. Till detta har vi lättillgängligheten via internet där man enkelt köper droger som sedan skickas hem i brev.

Vi har över 28 års erfarenhet av att inspirera unga att vilja leva ett drogfritt liv – vi har föreläst för 800 000 personer.

Ge ditt stöd nu så vi tillsammans kan hjälpa fler unga!

Du kan känna dig trygg för vi har ett 90-konto, vilket innebär att vår ekonomi och vårt arbete granskas av Svensk Insamlingskontroll.