fbpx

Detta gör vi för att hjälpa

Sedan 1992 har vi samlat in pengar för att förebygga droganvändande och inspirera till att vilja leva drogfritt.

DROGFÖREDRAG TILL UNGA

Vi har sett att det inte är rädsla som får någon att avhålla sig från droger – det är information och kunskap.

I Sverige har snart 800 000 personer lyssnat på våra drogföreläsningar. Information som är på ungdomarnas nivå, enkelt språk och med exempel de känner igen sig i.

Förutom droginformation så inspirerar vi barn och unga att satsa mer på sina mål – tiotusentals brev och utlåtanden bekräftar att vi når fram.

Mer om skolföreläsningar

HJÄLP TILL FÖRÄLDRAR

Många föräldrar är oroliga. När du som föräldrar får en större förståelse om droger är det mycket lättare att prata med dina barn och hjälpa dom. Vi har material och kurser för föräldrar.

Vår dotter hade börjat med ecstacy. Jag googlade runt och hittade er. Laddade ner er e-bok om ecstacy och såg er dokumentär med vår dotter och hon har slut Tack!.

Material till föräldrar

UNGDOMSLÄGER & EVENT

Läger med kurser, föreläsningar, praktik, bad och lek. Vi jobbar tillsammans med skolor, polis, brandkår och ambulans.

Event & Utställningar

Hundratusentals människor har besökt våra utställningar, konserter och event.

Se vår film om läger

UTBILDNINGAR TILL FÖRETAG

Hundratusentals människor är storkonsumenter av alkohol och många finns i arbetslivet. Vi har kurser och föreläsningar.

En alkohol eller narkotika-påverkad person kan bli en allvarlig arbetsmiljörisk både för sig själv och andra.

Våra föreläsningar hjälper personal och chefer.

Mer om föredrag till företag

I SAY NO DRUGS & FÖREBILDER

I SAY NO DRUGS är en kampanj där man tar ställning angående droger och visar det. 

Viktigt med bra förebilder Flera artister, konstnärer och kända idrottsmän har varit med.

GRATIS MATERIAL OM DROGER

Vi skickar ut gratis informationsmaterial till skolor, föräldrar, ungdomar och föreningar i hela landet. Material finns på 3 olika språk samt tolkade filmer.

Beställ gratis material

SOCIALA MEDIA, INTERNET & FILMER

Utbildningsfilmer och dokumentärfilmer finns på hemsidor och youtube. Vi finns också på facebook och instagram.

Se våra filmer