fbpx

Integritetspolicy, Årsredovisning, Svensk Insamlingkontroll

Här finns stadgar och årsredovisning.

Intyg om 90-konto Svensk Insamlingskontroll Intyg

Vårt syfte

Att stärka våra ungdomar mot droger med förebyggande information har varit vårt syfte sedan vi startade vår ideella förening 1992. Vi är enligt våra stadgar opolitiska och icke-religiösa samt innehar 90-konto, vilket innebär en garanti för att era donationer går till rätt ändamål.

Hundratusentals personer har sett våra föreläsningar och vi har nått miljoner med droginformation i olika former.

Vår integritetspolicy för din trygghet

From. den 25 maj 2018 gäller en ny lag som ersätter den gällande personuppgiftslagen (PUL): General Data Protection Regulation (GDPR), Dataskyddsförordningen.

Vi värnar om din personliga integritet och vill att du skall känna dig trygg och behandlar samt skyddar därför dina personuppgifter enligt den nya lagen.

Personuppgiftsansvarig är Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige (RDS) med kampanjerna I SAY NO DRUGS och Droginformation.nu . När du handlar, donerar, beställer eller på annat sätt lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till denna integritetspolicy.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi skyddar dina viktiga personuppgifter i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen. Inget förs vidare till andra föreningar, företag eller personer och du kan när som helst begära information och komma i kontakt med oss.

Vid frågor är du välkommen att kontakta:
info@droginformation.nu

Vilka personuppgifter hanterar vi och när?

Vi hanterar nedanstående personuppgifter när du exempelvis ger en donation, blir månadsgivare, beställer varor och tjänster eller beställer information, e-böcker m.m.

Ger donation

När du ger en gåva via telefon, via personlig kontakt eller via formulär på hemsidan – då sparar vi ditt namn, adress, telefonnummer, uppföljningsdatum och email. Detta för att kunna fakturera dig enligt avtal, göra uppföljningar per telefon samt skicka förebyggande droginformation, erbjudanden, verksamhetsinfo och info om vart pengarna går via brev eller nyhetsbrev.

Blir månadsgivare

När du blir månadsgivare via telefon, direktkontakt eller om du gör detta via formulär på hemsidan – då sparar vi ditt namn, adress, telefonnummer, personnummer, kontouppgifter och email. Detta för att kunna fullfölja avtal, göra uppföljningar per telefon samt skicka förebyggande droginformation, erbjudanden, verksamhetsinfo och info om vart pengarna går via brev eller nyhetsbrev.

Donationer och bli månadsgivare med bankkort via hemsidan

Du kan också ge donationer till oss och bli månadsgivare med bankkort via vår hemsida och då sparar vi ditt namn, adress, telefonnummer, bankkort och email. Detta för att kunna dra pengar från ditt bankkonto enligt avtal, göra uppföljningar per telefon samt skicka förebyggande droginformation, erbjudanden, verksamhetsinfo och info om vart pengarna går via brev eller nyhetsbrev.

Beställer varor av oss

När du beställer varor (t-shirt, armband, tröjor mm.) av oss sparar vi namn, adress, telefonnummer och din emailadress, så att vi skall kunna ta hand om beställningen och skicka dig sakerna. Vi sparar dessa personuppgifter för att kontakta dig med erbjudanden och möjligheten att stödja vår verksamhet samt skicka förebyggande droginformation, erbjudanden, verksamhetsinfo och info om vart pengarna går via brev eller nyhetsbrev.

Beställer info om våra drogföreläsningar och kurser

När du beställer information om våra drogföreläsningar för skolor eller företag och vår förebyggande droginformation i nyhetsbrev, lämnar du namn, telefon och emailadress så att vi kan fullfölja beställningen och ge dig informationen per telefon och email.

Beställer våra drogföreläsningar, kurser eller läger

När du beställer våra drogföreläsningar, kurser eller läger så sparar vi dina kontaktuppgifter – namn, telefon och email, för att kunna fakturera samt hålla kontakten och leverera tjänsten. Vi använder dessa för återkoppling och feedback efter leverans, framtida införsäljningar och utskick av nyhetsbrev med förebyggande droginformation.

Beställer gratis e-böcker och information

När du beställer våra kostnadsfria e-böcker och förebyggande droginformation i nyhetsbrev då sparar vi ditt namn, email, telefon och info om du är skolpersonal eller ej, för att kunna fullfölja avtalet och skicka dig nyhetsbreven, samt ringa upp dig för en undersökning om droger och be om stöd. Om du är skolpersonal skickar vi också vår information om drogföreläsningarna.

Vi har bedömt och gjort en intresseavvägning att ovanstående hantering av personuppgifter är rimlig och ligger i allas intresse och riskerar inte personens personliga integritet.

Alla nyhetsbrev skickas ut tills de sägs upp genom att kontakta oss eller klicka i nyhetsbrevet.

Vill du inte ha våra nyhetsbrev?

Välkommen att kontakta oss info@droginformation.nu. Du kan även avregistrera dig i nyhetsbrevet direkt.

Vilka får vårt nyhetsbrev?

Alla som väljer att lämna sin e-mail adress, som stödjer oss med donationer eller är månadsgivare, plus våra kunder och de som har beställt information från oss får våra nyhetsbrev tills de säger upp dem i nyhetsbrevet eller kontakta oss info@droginformation.nu. Detta kan ske genom våra olika socialamedia och hemsidor som droginformation.nu, isaynodrugs.org, drogfritt.nu, drogfriframtid.nu, vår webbshop eller genom våra webbutbildningar m.m.

Det är vår bedömning och intresseavvägning att de har nytta av den förebyggande droginformation och information om vart donationerna går som vi skickar per nyhetsbrev. Annars går det snabbt att säga upp nyhetsbrevet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vad det gäller de som ger en gåva och månadsgivare följer vi FRII:s (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) rekommendation och sparar personuppgifterna i 36 mån efter avslutad kundrelation, om vi inte har avtal med kunden om annat. Nyhetsbreven fortsätter tills de säger upp dem.

Övriga kunder sparar vi i 36 månader efter avslutad kundrelation, om det inte finns avtal med kunden om något annat. Nyhetsbreven fortsätter tills de säger upp dem.

De som beställt gratis e-böcker eller skickat in intresseanmälan om våra drogföreläsningar, läger eller övriga tjänster behåller vi så länge relationen är aktuell och levande. Nyhetsbreven fortsätter tills de säger upp dem.

Vi har gjort en bedömning och intresseavvägning att vi behöver ovanstående tider för att vi skall kunna fullfölja vårt arbete och detta kränker inte någons personliga integritet då det enkelt och snabbt kan avbrytas.

Undantag är att vi måste spara vissa personuppgifter så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad det gäller redovisningskrav och bokföringslagen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut några personuppgifter utan skriftligt medgivande. Vi har sekretessavtal med alla som kommer i kontakt med personuppgifter.

Underleverantörer som kommer i kontakt med våra personuppgifter har vi personuppgiftsbiträdesavtal med för att garantera säkerheten. Det gäller t.ex vår revisor, tryckare, faktureringsprogram mm.

Våra datorer skyddas med starka lösenord och virusprogram. Lokalerna är skyddade, larmade och inga obehöriga har tillträde.

Dina rättigheter

Du kan när som helst begära information om dina personuppgifter genom att kontakta oss, legitimation kan krävas. Du har även rätt till: Rättelse om dina personuppgifter är felaktiga, till komplettering och radering av dina uppgifter. Undantag om det pågår ett ärende med kundservice, du har en pågående order som ännu ej skickats, du har en obetald skuld till oss eller det skulle bryta mot bokföringslagen.

Marknadsföring till skolor med nyhetsbrev

Vi skickar ut nyhetsbrev med erbjudande om förebyggande droginformation och drogföreläsningar till alla skolor i Sverige. Emailadresserna får vi från Skolverkets hemsida och vi använder Get a Newsletters system.

Vi har bedömt och gjort en intresseavvägning att detta är en värdefull information för skolorna och vi använder bara emailadressen – inga andra personliga uppgifter.

Eftersom de kan avregistrera sig direkt i nyhetsbrevet finns ingen risk för brott mot den personliga integriteten.

Länkar från våra hemsidor

Detta integritetspolicy gäller inte på de hemsidor som föreningen länkar till men inte äger.

Cookies

Vi använder cookies för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

Dessa cookies identifierar INGA personliga uppgifter om våra besökare som till exempel namn, kontaktuppgifter, inkomst osv. Läs mer om vilka cookies Google använder. Kakor från Google sparas i max 540 dagar och Facebook sparar 180 dagar sedan så tas de bort automatiskt.

Google Analytics

Vi använder följande Google Analytics Annonseringsfunktioner:

  • Remarketing med Google Analytics
  • Visningsrapportering för Googles Display-nätverk
  • Demografi- och intresserapporter i Google Analytics
  • Integrerade tjänster som kräver Google Analytics för att samla in data för annonseringsändamål via annonscookies och anonyma identifierare.

Om du inte vill att Google Analytics ska samla in data om dig så kan du förhindra detta genom att klicka på denna länk.

Google Adwords, DoubleClick, Facebook

Vi använder Google AdWords, Facebook och andra plattformar för att annonsera på Internet. AdWords Remarketing visar relevanta annonser anpassade till dig baserat på vilka delar av webbplatsen du har besökt genom att placera en cookie på din dator. Med Google AdWords Remarketing kan vi skräddarsy vår marknadsföring så att den blir mer relevant för våra besökare. För anpassade annonser följer vi Google´s riktlinjer som du kan läsa mer om här.

Förhindra och kontrollera vilka annonser som visas på följande plattformar:
Google Annonser
Facebook Annonser

Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter har hanterats så har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Telefon: 08-657 61 00 l E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Välkommen att höra av dig om du har några frågor eller synpunkter!

info@droginformation.nu
Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige