fbpx

Frågor och Svar – DROGINFORMATION FÖR ALLA

För att göra det enklare har vi satt ihop några vanliga” frågor och svar” om oss, vårt arbete och våra värderingar.

Vem äger Droginformation.nu?

Svar: Vi är en ideell organisation som har arbetat i över 30 år med insamlingar via vårt 90-konto. Detta för att ge information om droger och hjälpa barn, ungdomar och vuxna.
Föreningen heter DROGINFORMATION FÖR ALLA och startades 1992. Ingen äger Droginformation för alla eftersom det är en förening.

Droginformation.nu är namnet på vår hemsida. I SAY NO DRUGS är vår kampanj med en egen webbshop www.isaynodrugs.store Learnforlife.online är vår utbildningsplattform med våra online kurser,

Vad har ni för mål?

Svar: Vårt syfte är helt enkelt att informera om droger och dess konsekvenser så människor kan ta egna beslut baserat på kunskap och fakta. Vi tycker att alla skall ha rätt till ett bra liv. Idag ser vi att samhället blir hårdare och kriminella gäng säljer knark och rekryterar barn för att sälja och börja med droger. Vårt mål är att ge förebyggande droginformation till alla, kunskap och verktyg, samt att motivera och inspirera ungdomar till att välja ett liv utan droger och kriminalitet så att de kan nå sina mål. Vi utbildar även föräldrar och personal på företag.

Vilka är ni som jobbar på droginformation.nu?

Svar: Vi är en brokig skara i alla åldrar som arbetar med detta och vi har alla sett hur viktigt det är att fler får droginformation. Flera av våra medarbetare har ett tidigare missbruk bakom sig, medan andra har haft anhöriga eller vänner som varit missbrukare. Vi har även sakkunniga som är utbildade inom sociologi, juridik, MI, behandlingspedagog, medberoende, CRAFT, CRA, Motivations-höjande terapi (MET), KBT m.m.

Vad gör Droginformation.nu konkret?

Svar: Vi arbetar med insamlingar för att kunna nå ut med droginformation till barn, ungdomar och vuxna.

Sätt som vi får ut droginformationen på:
a) Att ge droginformation till barn och ungdomar om droger och dess konsekvenser genom föreläsningar, online-kurser, filmer, hemsidor, på sociala medier och genom olika böcker.
b) Att ge droginformation till föräldrar så de lättare kan prata om droger och hjälpa sina barn.
c) Att utbilda personal på företag.
d) Att informera företag och allmänheten så de kan ta ett större socialt ansvar genom att stödja våra utbildningskampanjer och vara med så fler får droginformation.
e) Att bjuda in kända förebilder som öppet visar att de tar avstånd från droger.

Kan man anlita er?

Svar: Absolut, ni är alltid välkomna att kontakta oss för att hitta ett upplägg som passar. Vi föreläser på skolor, företag, kommuner och föreningar. Vi kan även streama våra föreläsningar och vi har online-kurser där både vuxna och ungdomar.

Våra föreläsningar

Vart går pengarna?

Svar: De går till att ge droginformation till främst barn och ungdomar och vi arrangerar även läger.
Vårt 90-konto är din garanti för att pengarna verkligen går till droginformation.

Våra projet

Vad är ett 90-konto?

Svar: 90-konton får användas för insamlingar av de organisationer som blivit godkända av Svensk Insamlingskontroll. Deras logotyp ska användas av organisationer som har 90-konto vid sådana insamlingar, vilket ska göra det lättare för allmänheten att veta vilka insamlingsorganisationer som är seriösa. 90-konto är en kvalitetsstämpel och det innebär att organisationen granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det visar att insamlingar sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Fler frågor?

Du kan alltid maila till: info@droginformation.nu