fbpx

Vad är LSD?

Läs om LSD och hur LSD drogen skapades och dess olika effekter.

Vad är LSD?

LSD till en grupp av droger som kallas hallucinogener.

Ordet hallucination betyder drömmande till- stånd och tanklöst tal. Hallucinationer ändrar syn, hörsel, lukt och känsel eller intryck. Personen kan exempelvis höra färg och se musik. Hallucinationerna kan bli så starka att personen helt tappar kontakten med verkligheten och ser saker som ingen annan ser eller upplever, sådant som en icke påverkad person inte upplever.

Historien om LSD

Historien om hur LSD upptäcktes ger en bra förståelse för hur stark drogen är.

Dr Albert Hofmann arbetade 1938 på Sandoz, ett läkemedelsföretag i Schweiz. Han studera om en mögelsvamp som heter mjöldryga, när han upptäckte LSD-25. Han råkade få LSD på huden. Efter en stund kände han sig yr och gick hem.

Plötsligt började föremål ändra form och färg. Han fick hallucinationer. Under två timmar såg han fantastiska bilder och färgspel samtidigt som tiden förändrades. Efter detta bestämde sig Dr Hofmann för att experimentera vidare med LSD-25 och gjorde tester med LSD på sig själv. Det andra LSD-experimentet beskriver han i sin bok om LSD så här:

”Jag förlorade all tidsuppfattning, jag lade förskräckt märke till att hela min omgivning förändrades, allt jag såg gick i vågor och såg deformerat ut som i en missvisande spegel. Jag blev rädd att jag höll på att bli galen. Då och då kändes det som om jag befann mig utanför min egen kropp, jag svävade i rymden och tittade ner på min kropp som jag trodde var död.”

Tester och experiment med LSD

Tester med LSD gjordes på 50- och 60-talen på ca 40 000 människor. Man ville studera effekten LSD hade på mentalpatienter, alkoholister och döende.

LSD är en mycket kraftig drog. Ett gram rent LSD räcker till mer än tiotusen doser! LSD är smak- och luktfritt. Enbart en liten mängd LSD orsakar en tripp, som varar från fyra till tolv timmar. Vid större doser kan ruset pågå upp till 24 timmar.