Allt fler unga dör av droger i Sverige!

Sverige har den näst högsta narkotika-dödligheten i Europa

Det blir värre – media är dagligen fylld av hemska exempel där barn och unga förstörs av droger. Ett tragiskt exempel är den tioåriga pojke i Göteborg som var kraftigt drogpåverkad och blev omhändertagen av polis.

Grupptryck och vilseledande information får allt yngre att testa droger. Barn och unga är målgruppen och de kriminella skyr inga medel för att skaffa nya kunder.

Resultatet är en allvarlig utveckling där droganvändandet går ner i åldrarna och ibland är barnen så unga som tio år!

Media har även rapporterat hur barn, unga som åtta år, används av kriminella för att leverera droger och vakta ifall polisen kommer. För besväret får de godis och glass.

Detta leder till att fler unga skadas och dör av droger i Sverige.

Behovet av förebyggande droginformation har aldrig varit större!

Cirka 400 000 barn lever idag bland drogmissbrukare!

Barn far illa i en miljö där det missbrukas droger

Drogsituationen har blivit värre – allt fler yngre missbrukar droger!

Ungdomar som missbrukar kokain

Enligt forskningsrapporter så kan cannabis ge hjärnskador.

Vår droginformation stärker unga mot grupptrycket!

Ungdomar läser droginformation på sommarläger

Våra resultat

  • Över 740 000 personer har sett våra drogföreläsningar
  • 40 000 brev med positiva utlåtanden från elever, lärare och skolpersonal.
  • Vi finns på mässor, events, arrangerar läger samt producerar filmer och utbildningsmaterial.
  • Tusentals personer har sett våra drogutbildningsfilmer.

Förebyggande droginformation som räddar liv!

Droginformation.nu har arbetat i snart 25 år med att ge förebyggande droginformation till främst unga så att de kan stå emot grupptrycket och ta självständiga beslut angående droger. Beslut baserat på information och kunskap.

Vårt syfte finns i FN:s Barnkonvention artikel 33:
”Att skydda barn och ungdomar från narkotika och andra droger”.

Vår erfarenhet – vi har nått över 740 000 personer med våra drogföreläsningar – har gjort oss till experter på att nå fram. Vi vet hur vi skall kommunicera och inspirera elever att vara sig själva, gå för sina mål och leva ett drogfritt liv.

Genom kunskap, verklighetstrogna exempel och ett lättsamt och underhållande språk som når fram ger drogföreläsningar mycket bra resultat. Vår förebyggande droginformation motiverar och stärker bevisligen barn och unga att välja bort droger. Det är oerhört viktigt eftersom det finns mycket mer droger tillgängliga och marknadsföringen mot våra unga är hård och vilseledande.

Vi har sedan nästan 25 år ett 90-konto, vilket innebär att vår ekonomi granskas varje år av Svensk Insamlingskontroll. Det är en garanti att pengarna verkligen används till förebyggande droginformation.

Att stärka barn och ungdomar så att de väljer bort drogerna betyder allt för oss!

Vi arbetar i enlighet med FN:s Barnkonvention art 33.

Droginformation arbetar enligt FN.s barnkonvention angående droger

Över 740 000 personer har sett våra förebyggande drogföreläsningar.

Ännu en drogföreläsning från Alex Breeze

Vi har fått över 40 000 lovord efter drogföreläsningarna.

Lovord från elev efter drogföreläsning