fbpx

DROGINFORMATION för alla, detta står vi för

Våra mål, hur vi jobbar, fakta och värderingar

Ta reda på fakta direkt från källan

FN:s barnkonvention art 33

Vi på DROGINFORMATION för alla arbetar med syftet att skydda unga från alkohol och droger enligt FN:s barnkonvention art 33, “Att skydda barn och ungdomar från narkotika och andra droger”.

Helt underbart, en föreläsning som både inspirerade mig och lärde mig mer om både droger alkohol. Min syn på droger har helt ändrats. Föreläsningen var en riktig peppning inför livet – speciellt för oss 3:or!

Ideell organisation med 90-konto sedan 1992

Vi är en opolitisk & icke-religiös ideell insamlingsorganisation, grundad 1992, som arbetar med syftet att hjälpa människor att självständigt välja bort droger.

Genom att ge dem förebyggande och motiverande droginformation uppnår vi detta.

Våra resultat visar att vi når ut och kan påverka.

Resultat

Vad innebär 90-konto?

Vi övervakas av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att vi granskas löpande och att våra insamlade medel verkligen används till förebyggande droginformation enligt våra stadgar.

Vår fakta baseras på forskning & erfarenhet

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla oss uppdaterade när det kommer till fakta och information om droger.

Faktan baseras på forskningsrapporter och sakkunniga från t. ex. Folkhälsomyndigheten, CAN, läkare, f.d missbrukare och anhöriga.

Det finns många referenser och källor på våra hemsidor.

Källor och referenser

Våra utbildade och erfarna drogföreläsare

Våra drogföreläsare och skribenter har många års erfarenhet av att arbeta med information om droger. Vi följer även upp alla föreläsningar med kvalitetsformulär.

Ingen skrämselpropaganda eller moralpredikan

Vi har sett att det är kunskap och insikt – inte skrämselpropaganda eller moralpredikan – som får en person att självständigt välja bort drogerna.

All vår förebyggande droginformation bygger just på detta.

800 000 har sett våra drogföreläsningar

Våra föreläsare reser tusentals mil varje år över hela Sverige.

Våra föreläsninger

Vad säger eleverna?

Föreläsningen var rolig på ett bra sätt, jag menar att han struntade INTE i det allvarliga trots att man skrattade så mycket. Man förstod ändå allvaret. Föreläsaren var as skön! Inte som alla andra föreläsare som bara står och pratar, han levde sig verkligen in i hela grejen på ett roligt och intressant sätt. Jag fick veta det jag ville och det var väldigt intressant

Bibliotekstjänst

Användandet av droger har drastiskt ökat de senaste åren bland ungdomar och därför är det här en viktig bok som redan med sitt omslag lockar till läsning. Det här är utmärkt nyttig läsning för såväl ungdomar som föräldrar” U-B W

Mer elev respons

Lärare och rektorer om våra drogföreläsningar

Här kan du läsa vad skolpersonal tycker om föreläsningarna.

Bibliotekstjänst

Användandet av droger har drastiskt ökat de senaste åren bland ungdomar och därför är det här en viktig bok som redan med sitt omslag lockar till läsning. Det här är utmärkt nyttig läsning för såväl ungdomar som föräldrar” U-B W

Respons skolpersonal

Allas lika värde är en självklarhet för oss

Främlingsfientlighet, utanförskap, psykisk ohälsa och diskriminering ökar i samhället. Detta leder till otrygghet vilket kan leda till droganvändande och ohälsa.

De mänskliga rättigheterna – full respekt för alla människor oavsett kön, ras, religion, sexuell läggning etc. – har en given plats i vår förening. Vi accepterar ingen diskriminering!

Vi ser styrkan som finns i mångfalden både hos vår personal och i samhället – alla är unika.

Har du några frågor?

Maila till: info@droginformation.nu