fbpx

Vad är Tramadol?

Mer information om Tramadol och dess effekter.

Narkotikaklassat läkemedel

Tramadol är ett narkotikaklassat läkemedel som är släkt med morfin och heroin. Tramadol användas för att minska smärta och kan även ge rusupplevelser, därför används Tramadol av personer för att berusa sig. Detta läkemedel är receptbelagt och narkotikaklassat, vilket gör det olagligt om man inte har läkarordination.

KAN MAN BLI BEROENDE AV TRAMADOL?

Ja, man kan bli beroende av Tramadol och efter ett tag måste personen höja dosen eftersom kroppen vänjer sig. Det innebär att man måste ta en större mängder för att få en önskad effekt.

Detta gör att det kan leda till stora fysiska, psykiska och sociala skador.

HUR PÅVERKAS KROPPEN AV TRAMADOL OCH HUR ÄR RUSET?

När Tramadol kommer in i kroppen och bryts ner bildas ett ämne med morfinliknande egenskaper.

Ruset påminner om andra opiater som t ex morfin och heroin. Personen som tar Tramadol blir dåsig, mer avslappnad, känner ångestlindring samt kan uppleva starka lyckokänslor (eufori).

Personen kan också drabbas av yrsel, huvudvärk och illamående. Stora doser är livshotande och kan orsaka krampanfall och hjärtproblem. Det tar en stund innan smärtlindringen och ruset känns därför är det risk för överdosering.

HUR BLIR DET OM MAN BLANDAR TRAMADOL MED ANDRA DROGER?

Om man blandar Tramadol med vissa läkemedel, alkohol eller andra droger kan man få oönskade effekter. Alkohol kan förstärka effekten av Tramadol.

Vissa personer är mycket känsligare än andra och det kan leda till kraftiga effekter även vid små doser. Människor påverkas olika av Tramadol.

En normaldos för en person kan vara för stark för en annan.

HUR KAN MAN SE OM NÅGON TAGIT TRAMADOL?

När en person tagit Tramadol kan personen få små pupiller, ytlig andning, ögonlocken hänger, personen kan vara sömnig, långsam, seg och prata sluddrigt. Dessa kännetecknen är väldigt lika dem som vid missbruk av andra opiater som t ex morfin och heroin.

HUR ÄR DET ATT SLUTA MED TRAMADOL?

Det kan vara mycket tufft att sluta. Abstinensen från Tramadol kan vara mycket svåra, ibland behöver personen läggas in för avgiftning och trappa ner på läkemedlet över en lång tid.

Besvären man kan uppleva när man skall sluta är t ex muskelsmärtor, smärtor i skelettet, kräkningar, diarréer och förstoppningar, svettningar, frossa, hallucinationer, depressioner, man tappar aptiten, blir irriterad, får svårt att sova och man kan få ett tillstånd som påminner om influensa.

KÖRFÖRMÅGAN OCH ANVÄNDNING AV MASKINER.

Tramadol kan göra att en person blir sömnig, får yrsel och dimsyn. Detta påverkar personens reaktionsförmåga. När reaktionsförmåga är försämrad, skall man inte köra bil eller andra fordon och inte använda elektriska verktyg och maskiner. Man kan skada sig själv och andra.