fbpx

Hur är ett kokain rus?

Rus och effekter i början

Ett kokainrus kan göra att pulsen, blodtrycket och kroppstemperaturen ökar, personen andas snabbare och svettas mer.

Ett kokainmissbruk ger i början mest positiva upplevelser. Några av kokainets effekter är att man får en kraftig känsla av vällust, blir mer pratsam, personen känner sig mer vaken och självförtroendet ökar. Intresset för sex ökar men detta brukar avta efter en tids missbruk.