fbpx

Kokainet historia

Historia

Redan för över 5000 år sedan tuggade inka-indianerna kokainblad. De ansåg att gudarna hade skapat “koka” för att minska hungern, törstens och trötthetens plågor bland människorna. Det underlättade också andningen vid de höga höjderna i bergen.

I Peru tillät man bara att tugga kokainblad under religiösa ceremonier. Detta ändrades när spanjorerna invaderade Peru på 1500-talet. Spanjorerna tog indianerna som slavar och tvingade dom att arbeta i silvergruvor och de fick betalt i kokainblad för att de skulle vara lättare att utnyttja och kontrollera.

Kokain som läkemedel

1860 tillverkades kokain första gången av den tyske kemisten Albert Niemann. Verkningarna av det var många och nu började läkare använda det som läkemedel som bedövningsmedel, vid depressioner, vid tuberkulos och syfilis.

Sigmund Freud

Senare vid slutet av 1800-talet började Sigmund Freud att forska om människans undermedvetna. Han hade själv depressioner vilka han botade med kokain. Sigmund hyllade dess rus och effekter och blev själv beroende. Kokainet prisades och han skrev ut det till sina patienter, som ett resultat ökade kokainmissbruket i Europa under denna tid.