fbpx

Skador av kokain

Bieffekter och skador av kokain

De kroppsliga skadorna av kokainmissbruk är halsinfektioner med konstant hosta, kramper och diarrér. Man kan även få skador och sår i näsan, hjärtinfarkt; hastiga dödsfall kan uppkomma; man blir väldigt mager; skador på slemhinnorna i näsan kan uppstå och personen kan få svårt att andas.

En besvärlig kokain biverkning är att kokainet kan orsaka en överkänslighet i huden vilket ger en fruktansvärd klåda. Denna klåda i kombination med hallucinationer om att det finns insekter i huden leder till att kokainmissbrukaren kliar och skär sönder sig för att bort de inbillande krypen.

Kokainmissbruk

Kokainets verkliga pris visar sig efter en längre tids missbruk. Missbrukaren kan få kraftig huvudvärk, sömnproblem, svårigheter med koncentrationen, få ångest och förföljelsemanier. Många kokainmissbrukare blir väldigt våldsamma och aggressiva. Ett rus har beskrivits som “eld i hjärnan”. Verkningarna av kokain överträffar nästan allting och kokainmissbrukaren fortsätter att ta det så länge som det finns något kvar.

Missbrukaren har ett sämre omdöme och reaktionsförmåga, därför är han en fara för omgivningen i trafik och i arbetslivet.

Överdos

En stor överdos av kokain kan leda till allvarliga medicinska tillstånd som exempelvis hjärtinfarkt, stroke, akut och skakningar.

Beroende av kokain och abstinens

Kokain är en av de droger som snabbast skapar ett beroende. Abstinensen som följer efter ett kokainmissbruk är kraftiga depressioner, ångest, utmattning, muskelsmärtor, svettningar och trötthet. Kokainmissbrukaren löser ofta dessa problem genom att ta nya droger som t ex alkohol, opiater eller piller.