fbpx

Miljön förstörs

Vilka länder producerar mest?

De länder som producerar mycket hasch är Afghanistan, Colombia, Irak, Jamaica, Libanon, Marocko, Mexico, Nederländerna, Pakistan, Turkiet och USA.

Cannabis-plantan som ger hasch odlas även i Sverige och andra nordeuropeiska länder – då behövs fönsterplatser eller starka elektriska inomhuslampor.

Haschets väg till Sverige

I Sverige är hasch vanligast men det finns även marijuana och cannabisolja.

Hasch har många slanguttryck t.ex böj, töj, braj, affe, afghan, marockan och brass.

Den största delen av haschet som finns i Europa kommer från illegala odlingar i Marocko. Detta hasch är ljust, hårt och relativt svagt och kallas marockan. Men det kommer även hasch från Afghanistan, Libanon och Nepal. Haschet därifrån är ofta mörkare och mjukare.

Giftiga bekämpningsmedel vid framtagandet

Vissa av de bekämpningsmedel som används för att ta fram hasch är förbjudna, eftersom de kan skapa sjukdomar hos människor och djur.

Gifterna sprider sig i naturen.

Odling av hasch och marijuana

Den mesta cannabisen (Hasch och marijuana) odlas utomhus och då i den delen av världen som har ett varmare klimat och mycket sol.

Det krävs mycket vatten och även bekämpningsmedel för att cannabis-plantorna skall överleva och växa snabbt. För att undvika att plantorna skall attackeras av skadedjur används insektsmedel och råttgift.

Ofta ligger cannabis-odlingarna gömda långt in i skogar och då krävs det mycket transporter – vilket leder till ökade utsläpp. Ett annat problem som dessa hasch- och marijuana odlingar leder till är förstöring och skövling av skogar – även regnskogar – eftersom man behöver odlingsmarken.

Inomhusodling

När det kommer till cannabis – Hasch och marijuana – så är de ökande antalet inomhusodlingarna också ett växande problem. Detta för att de använder mycket el, vatten och farliga kemikalier (bekämpningsmedel, gödningsmedel).

Ofta drivs cannabis-odlingarna av kriminella grupper vilka konstruerar olagliga anslutningar för att undvika elmätningen och avgifter.

Om man tar cannabis-odlingarna bara i USA så förbrukar de lika mycket el som hälften av all hushåll i Sverige.