fbpx

Haschets historia

Från början så odlades cannabis-plantan i Kina. Man har fått fram att det första vävda plagget, vilket var gjort av hampa, vävdes för nästan 10 000 år sedan.

Då använde man använde växten till många saker t.ex. mat, medicin och djurfoder men man fick även ut fibrer ur växten och kunde göra exempelvis tyger.

I de gamla indiska vedaskrifterna (ca 2000 f.kr) har man hittat att cannabis användes som drog – då som en narkotisk dryck.

Under 1500- talet odlade européerna cannabis på sina kolonier och man använde främst plantan för fibrernas skull.

Ända fram till 1800-talet var plantan den mest odlade och den stod för den största delen av alla fibrer, tyger, lampoljor, rökelser m.m.

Under 1800-talet öppnades s.k. hasch-klubbar i Paris dit man kunde gå och röka hasch.

Haschets historia i Sverige?

Hur började rökandet av hasch och marijuana i Sverige?

Ända sedan medeltiden har hampa odlats för reptillverkning i Sverige.

Den indisk hampan användes som råvara i olika medicinska vätskor och mellan 1869 och 1950 fanns det cannabis på apotek i Sverige.

När jazzmusiken kom till Sverige på 50-talet så började haschet sprida sig i en liten skala. På 60-talet tog hasch-bruket fart och fler och fler började röka hasch.