fbpx

Symptom om någon tagit heroin

När en person tagit heroin blir pupillerna väldigt små (som nålshuvuden), blicken stirrar och ögonlocken hänger.

Man kan även se att heroin-brukaren sitter ihopsjunken helt borta i sin egen värld.

Under ett heroin rus är personen svår att nå och man kan se att missbrukaren sitter och kliar sig. Pulsen blir långsam och blodtrycket sänks.

Andningen blir även långsammare och heroin-brukaren får ett sluddrig tal.