fbpx

Hur är ett heroin-rus?

Det som händer i början av heroin-ruset är att missbrukaren får en stark värmekänsla i magen samt känslor av välbehag och upprymdhet.

Missbrukare vi pratat med har beskrivit detta som: “en känsla av att sväva på moln, behagligt omtöcknad”.

Ett heroin-rus kan göra att det känns som problem, tristess, ångest och smärtor “försvinner”.

Detta gör att människor lätt utvecklar ett heroin-beroende – ibland så snabbt som efter några gånger. Ett heroin-rus varar mellan ca fyra till sex timmar.

Beroende och abstinens av heroin

Efter en tids missbruk av heroin så minskar de positiva känslorna och missbrukaren måste ta mer heroin – dvs. större doser av heroin – för att uppnå samma effekt som innan.

Till slut så fastnar missbrukaren och måste ta heroin dagligen för att hålla smärtor och ångest borta. Nu är personen heroin-beroende och drabbas av kraftiga abstinens om han blir utan heroin.