fbpx

Skador av heroin

Hur utvecklas ett heroin-beroende?

Efter en tids missbruk av heroin så minskar de positiva känslorna och missbrukaren måste ta mer heroin – dvs. större doser av heroin – för att uppnå samma effekt som innan.

Till slut så fastnar missbrukaren och måste ta heroin dagligen för att hålla smärtor och ångest borta. Nu är personen heroin-beroende och drabbas av kraftiga abstinens om han blir utan heroin.

Andra negativa effekter?

Heroin orsakar bl a förstoppning och att man går ner kraftigt i vikt.

Missbrukaren kan även få vitamin- och mineralbrister och ett sämre immunförsvar av heroin. Heroinet gör män blir impotenta och kvinnor förlorar sin mens – intresset för sex minskar.

En person som missbrukar heroin talar sluddrigt, får sämre motorik, blir sömnig och trött samt även likgiltig för vad som händer runt omkring honom.

Kall och okänslig?

Likgiltigheten i kombination med fixeringen att få tag på mer heroin gör att en kall och okänslig kriminalitet följer.

Vid heroin-överdos kan personen bli kraftigt förvirrad och även avlida på grund av andningsförlamning.

Dödligheten bland heroinister är väldigt mycket högre än hos andra i befolkningen.

Heroin-överdoser är vanligast bland de missbrukare som använder sprutor.

Många som är heroin-beroende lever ett liv där de ofta råkar ut för infektioner.

Genom att sprutor inte rengörs riktigt eller att flera missbrukare delar samma sprutor, så kan sjukdomar som HIV och gulsot överföras mellan heroin-missbrukarna.

Vissa heroin-missbrukare får även infektioner i hjärtvävnader och de kan få leverskador och stelkramp.

Hur är det att sluta med Heroin?

Att sluta med heroin anses vara en av de värsta drogerna att sluta med.

Abstinensen är kraftiga och heroin-missbrukaren känner sig sjuk, kan få gråtattacker, dubbelsyn, svårigheter att fokusera blicken, näsan rinner, ökad puls, högt blodtryck, diarrér, smärtor i muskler och leder och sömnsvårigheter.

Det är mycket påfrestande att bli fri från ett heroin-beroende.

Dessa tuffa abstinens-besvär börjar avta efter några dagar och efter ca 10 dagar är de för det mesta borta.

Nu börjar heroin-missbrukaren sitt arbete med att komma tillbaka och få ett drogfritt liv – det kan vara en lång och jobbig väg.