fbpx

Vad händer när man dricker alkohol?

När man dricker alkohol går den ut i blodet. Den påverkar kroppens olika organ samt det centrala nervsystemet. Blodkärlen närmast huden vidgas vilket ger en värmekänsla. Detta ökar samtidigt risken för avkylning.
Det bildas också mer saltsyra i magen vilket kan leda till magkatarr och ökad risk för magsår.

Personen som är full kan sluddra, vingla och bli mer pratsam – en del blir aggressiva. Blodkärlen vidgas ( blir större) och personens ögon kan bli blodsprängda. Personen luktar också alkohol.

Unga tål alkohol sämre än vuxna

Ungdomar tål alkohol sämre än vuxna. Dels för att deras kroppar inte är vana vid alkohol och dels för att de blir berusade av en mindre mängd alkohol.
Det tar också längre tid för yngre kroppar att bryta ner alkoholen.

Tjejer tål alkohol sämre än killar

Tjejer tål alkohol sämre än killar – varför då?

Jo, tjejer tål alkohol sämre, speciellt under mensperioden, då kroppen är mer känslig. Tjejkroppen innehåller mindre vatten och eftersom alkohol är vattenlösligt så späds det ut i relation till mängden vatten i kroppen. Så om en kille och tjej dricker lika mycket alkohol så får tjejen mer alkohol i blodet. Tjejer blir också snabbare beroende av alkohol.

Man kan känna sig gladare när man dricker

Av en mindre mängd alkohol kan personen känna sig gladare och mer pratsam och kan uppleva det lättare att ta kontakt med andra människor. Livet upplevs mer positivt, mindre bekymmersamt och avstressat.

I Sverige har vi en lång tradition av att dricka alkohol tex. vid speciella tillfällen som på fester, kräftskivor och midsommar.
Alkoholmissbruket är det största missbruket vi har och många barn drabbas hårt av detta.