fbpx

Alkoholens historia

Alkohol är ett av de äldsta berusnings – och bedövningsmedel man känner till. Det är jästsvampar som bildar alkohol. Det finns olika sorters alkohol som alla har en sak gemensamt – de är väldigt giftiga! Den alkohol som man dricker framställs oftast ur säd, potatis, frukter och bär och den kallas etanol. Etanol kan också användas i sjukvården för rengöring.

Före 1800-talet användes alkoholen som bedövningsmedel och smärtstillande. Tidigare har alkohol används mot tex. förkylningar och idag ingår den i vissa hostmediciner.

Redan på 1000-talet drack vikingarna mjöd – en dryck som innehåller alkohol.
När de svenska bönderna på 1500-talet lärde sig tillverka brännvin av säd, så ökade drickandet enormt. På 1700-talet ökade drickandet ännu mera, det var då man lärde sig göra brännvin av potatis istället för säd.
I början av 1800 – talet låg spritkonsumtionen på sin absoluta topp. Man räknar att varje svensk man drack över 100 liter brännvin per år.

Det blev ett stort folkhälsoproblem och bl a orsakade sjukdomar, ökad dödlighet och misshandel.