fbpx

Hur ser man om någon rökt marijuana?

Personen kan få röda, blodsprängda ögon samt uppleva lyckokänslor (eufori) och få okontrollerade skrattattacker och en ökad aptit – speciellt då för sötsaker.

Användaren kan även få svårt att fokusera och lösa problem, få minnesförluster och mindre social förmåga, uppleva yrsel och långsamma rörelser.

Hallucinationer: Vid intag av marijuana kan man få hallucinationer, paranoia och panikattacker. En hallucination är när man t ex ser, hör och upplever saker som andra inte gör.

Till exempel så vet man att marijuana kan göra en lugnare tillfälligt, men det kan sluta i beroende och att man ger upp sina mål i livet.

Det är bevisat att marijuana-rökande minskar ens förmåga att koncentrera sig och att lära sig plus att man blir mer olycksdrabbad.