fbpx

Hur kom ecstacy till från början?

Första gången som Ecstasy tillverkades var på ett läkemedelsföretag i Tyskland 1914.

Syftet var att använda Ecstasy som ett hungerdämpande medel.

1953 gjordes tester på djur – vid Army Medical Center i USA – men eftersom biverkningarna blev så allvarliga avrådde forskarna från fortsatt användning av Ecstasy.

Trots dessa varningar använde amerikanska psykiatriker Ecstasy vid psykiatrisk forskning och vid psykoterapi – då skrevs det ut till tusentals personer helt lagligt – trots rapporter om biverkningar som bla. hallucinationer.

När började Ecstasy missbrukas?

På 1970-talet började missbrukare använda Ecstasy och det såldes under namn som “Love Drug” och “Love Pills” – den marknadsfördes som “drogen” som skulle skapa kärlek mellan människor och t.o.m världsfred. Ecstasy spreds och blev en festdrog runt om i världen.

Efterhand kom det in rapporter om allvarliga biverkningar som hög feber, hallucinationer, störd hjärtrytm, andningssvårigheter och krampanfall – detta ledda till att drogen förbjöds i England 1977 och i USA 1985

Hur påverkas personligheten?

När en personen missbrukar Ecstasy kan personen bli förvirrad och få idéer om att vara förföljd. Missbrukaren kan också få personlighetsförändringar, få aggressiva utbrott och perioder av okontrollerat ätande av godis, choklad etc.

Personer har berättat att de missbrukat Ecstasy under lång tid och har då känt sig som “levande döda”.

Flashbacks

En annan konsekvens är att Ecstasy kan ge sk. återtrippar. En återtripp kallas även flashback och innebär att missbrukaren känner sig påverkad av drogen utan att ha tagit den.

Dessa återtrippar kan variera väldigt från person till person och vara från några sekunder till mycket lång tid. Många tycker det är olustigt.

Flashbacks från droger

Bild på Ecstacy-tabletter