droginformation-fs

Vad är Droginformation.nu?

Vi är en ideell organisation som har arbetat i över tjugo år med insamlingar via vårt 90-konto för att ge droginformation till barn, ungdomar och vuxna.

Föreningens namn är Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige. Droginformation.nu är vårt senaste projekt för att få ut mer information om droger över hela Sverige.

När startade ni?

År 1992 startades “Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige” och vi har arbetat i över 20 år med att ge förebyggande droginformation.

Varför bedriver ni denna verksamhet?

Vi ser att samhället blir hårdare och kriminella gäng försöker sälja knark och rekrytera ungdomar till att sälja och börja med droger. Vårt mål är att ge förebyggande droginformation samt att motivera och inspirera ungdomar till att välja ett liv utan droger så att de kan nå sina mål.

Vilka är ni som jobbar med förebyggande droginformation?

Vi är en brokig skara i alla åldrar som arbetar med detta och vi har alla sett hur viktigt det är att fler barn, unga och vuxna får droginformation. Flera av våra medarbetare har ett tidigare missbruk bakom sig, medan andra har haft anhöriga eller vänner som varit missbrukare. Många är föräldrar och känner en stor oro över samhällsutvecklingen.

Mer information om vilka vi är

Vad gör Droginformation.nu konkret?

Vårt syfte är att ge förebyggande och motiverande droginformation över hela Sverige till barn, ungdomar och vuxna.

För att kunna åstadkomma detta så arbetar vi med olika insamlingar.

Konkreta sätt vi får ut droginformationen på:

a) Ge förebyggande droginformation till barn och ungdomar om droger och dess konsekvenser
 ute på skolor, på fritidsgårdar, idrottsföreningar mm.

b) Droginformation till föräldrar så att de kan kommunicera lättare om droger och på så sätt hjälpa sina barn.


c) Utbilda personal på företag.

d) Informera företag och allmänheten så att de kan ta ett större socialt ansvar genom att stödja våra utbildningskampanjer och på sätt vara med så fler får droginformation.


e) Att bjuda in kända förebilder som öppet visar att de tar avstånd från droger.

Hur kan man anlita er och vad kostar det?

Absolut, ni är alltid välkomna att kontakta oss. Vi föreläser på skolor, företag och föreningar.

Mer information om hur ni kan anlita oss

Varför skall man stödja er?

Ni skall stödja oss därför att vi når ut till många barn, ungdomar och vuxna över hela Sverige med förebyggande och motiverande droginformation.

Eftersom vi har konkreta resultat bakom oss så gör ditt bidrag direkt nytta.

Vi har dessutom 90-konto sedan över 20 år vilket är en garanti för att pengarna används rätt.

Hur kan man stödja er verksamhet?

Ni kan anlita oss för föreläsningar, bli månadsgivare, ge en minnesgåva, SMSa ett bidrag eller handla i vår webbshop!

Mer information om hur du kan stödja oss

Hur kan man lita på er förening?

Vi har funnits i många år och har fina resultat bakom oss. Det har visat sig att vår förebyggande och motiverande droginformation når fram.

Föreningen har anlitats av över 65 kommuner och föreläst för mer än 650 000 personer. Vi har 40 000 brev med lovord från elever och skolpersonal.

Vi har även ett 90-konto sedan över 20 år vilket är en garanti och en kvalitetsstämpel.

Vart går pengarna?

De går till att ge droginformation till främst barn och ungdomar, men även föräldrar och personal på företag.

Vårt 90-konto är din garanti för att pengarna verkligen går till droginformation.

Mer information om vart pengarna går

Vad är ett 90-konto?

90-konton får användas för insamlingar bland allmänheten av de organisationer som blivit godkända av Svensk Insamlingskontroll. 
Deras logotyp ska användas av organisationer som har 90-konto vid sådana insamlingar, vilket ska göra det lättare för allmänheten att veta vilka insamlingsorganisationer som är seriösa. 90-konto är en kvalitetsstämpel.

90-kontot och insamlingslogotypen är till för givaren. Det är en bekräftelse att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75% av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25%
av de totala intäkterna).

Vad är Svensk Insamlingskontroll?

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konto till ideella organisationer, som har offentlig insamling, om dessa uppfyller högt ställda krav,
gör årliga kontroller av alla med 90-konton och säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalité. Deras huvudmän är den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer – LO, SACO, TCO samt Svenskt Näringsliv och Svensk insamlingskontroll står på givarens sidan.

Svensk Insamlingskontroll

Fler frågor?

Välkommen att kontakta oss så besvarar vi dem.

Förebyggande droginformation från Droginformation.nu