Ta reda på fakta direkt från källan

Barn som får förebyggande droginformation

FN:s barnkonvention art 33

Vi på Droginformation.nu arbetar med syftet att skydda unga från alkohol och droger enligt FN:s barnkonvention art 33, “Att skydda barn och ungdomar från narkotika och andra droger”.

“Helt underbart, en föreläsning som både inspirerade mig och lärde mig mer om både droger alkohol. Min syn på droger har helt ändrats. Föreläsningen var en riktig peppning inför livet – speciellt för oss 3:or!”

Ideell organisation med 90-konto sedan 1992

Vi är en opolitisk & icke-religiös ideell organisation, grundad 1992, som arbetar med syftet att hjälpa människor att självständigt välja bort droger.

Genom att ge dem förebyggande och motiverande droginformation uppnår vi detta.

Våra resultat visar att vi når ut och kan påverka.

Resultat från Droginformation.nu

Vad innebär 90-konto?

Precis som Barncancerfonden, Röda korset, Greenpeace och Amnesty så har vi ett 90-konto (plusgiro) och övervakas av Svensk Insamlingskontroll.

Det innebär att vi granskas löpande och att våra insamlade medel verkligen används till förebyggande droginformation enligt våra stadgar.

Auktoriserad revisor om Droginformation.nu

Läs här vad en auktoriserad revisor säger om Droginformation nu – auktoriserad revisor om Droginformation.nu

Vår fakta baseras på forskning & erfarenhet

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla oss uppdaterade när det kommer till fakta och information.

Faktan baseras på forskningsrapporter och sakkunniga från t. ex. Folkhälsomyndigheten, CAN, läkare, f.d missbrukare och anhöriga.

Det finns många referenser och källor på våra hemsidor.

Cannabis – länkar, referenser och källor

Våra utbildade och erfarna drogföreläsare

Våra drogföreläsare har många års erfarenhet av att hålla motiverande och förebyggande drogföreläsningar. Vi följer även upp alla föreläsningar med kvalitetsformulär.

Allt går ut på att stärka barn och unga att ta självständiga beslut angående droger.

Ingen skrämselpropaganda eller moralpredikan

Vi har sett att det är kunskap och insikt – inte skrämselpropaganda eller moralpredikan – som får en person att självständigt välja bort drogerna.

All vår förebyggande droginformation bygger just på detta.

Hundratusentals har sett våra drogföreläsningar

Vi föreläser om droger till tusentals personer varje år i föreningar, företag och skolor.
Våra föreläsare reser tusentals mil varje år över hela Sverige.

Våra drogföreläsningar

Vad säger eleverna?

Vi har fått tiotusentals lovord från barn, föräldrar och skolpersonal som sett våra drogföreläsningar, som tar upp olika saker kring alkohol och droger.

“Föreläsningen var rolig på ett bra sätt, jag menar att han struntade INTE i det allvarliga trots att man skrattade så mycket. Man förstod ändå allvaret. Föreläsaren var as skön! Inte som alla andra föreläsare som bara står och pratar, han levde sig verkligen in i hela grejen på ett roligt och intressant sätt. Jag fick veta det jag ville och det var väldigt intressant”

Fler lovord från barn och unga på våra drogföreläsningar

Lärare och rektorer om våra drogföreläsningar

“Ja föreläsningen var fantastisk. Eleverna är jättenöjda!

Storyn bakom bokningen var att under förra året så hade vi en elev på skolan där vi såg markant skillnad på hur han tog sig an skolarbetet.

Jag berömde honom och frågade om det fanns någon särskild anledning till förändringen. Han berättade då att han hade varit på en föreläsning på en fritidsgård, där Alex föreläst, och att det hade påverkat honom att börja tro på sig själv och vad han ville i livet.

Jag sa genast att vi behöver boka in honom hos oss då så att fler elever kan få lyssna, det var då jag hörde av mig till er. Ja fantastiskt!!

Vi rekommenderar absolut Alex och Droginformation.nu till andra skolor …

Med vänlig hälsning, LF, rektor”

Fler lovord från rektorer och lärare på våra drogföreläsningar

Främlingsfientlighet, utanförskap och diskriminering ökar

De mänskliga rättigheterna – full respekt för alla människor oavsett kön, ras, religion, ideologi etc. – har en given plats i vår förening.

Vi tar tillvara den styrka som finns i mångfalden både hos vår personal och i samhället
– alla är unika.

Har du några frågor?

Ring direkt om du har några frågor om oss eller vår verksamhet.

Växel 031 – 13 57 07