fbpx

Risker med Spice

Vilka risker finns det med Spice?

Man kan bli beroende av Spice.

Jobbigt att sluta

Ett exempel på detta är en person som skulle sluta och som tagit “Spice Gold” varje dag i flera månader. Han fick kraftiga avtändningssymtom som liknar dem man får när man skall sluta med t ex.opiater (heroin etc.) och bensodiazepiner (ett läkemedel). Spice skapar alltså beroende.

Negativa effekter

Att överdosera spice kan göra att personen känner förvirring, ångest, kräkningar, minnesstörningar, hyperaktivitet, muskelryckningar, kräkningar, högt blodtryck, och hjärtinfarkt. Användare dö på grund av spice.

När man köper spice är det svårt att veta exakt vilket eller vilka ämnen man får, vilket ökar risken för att man ska råka få sig mer än vad kroppen kan hantera. Vissa användare luras att tro att spice är att jämföra med cannabisplantan

Andra negativa effekter som kan uppstå efter Spice är t ex uttorkning, röda ögon, att hjärtat slår fortare och en stark overklighetskänsla. Syre lämnar hjärnan vid Spice intag.

Dagen efter man rökt Spice kan personen vara påverkad, nästan som vid en baksmälla, och visa en mentalt långsamhet, vara förvirrad och tankspridd och ha en försämring av lång och korttidsminne.

En av farorna med Spice är att man inte exakt vet vad den innehåller och hur stark den är.

Allvarliga skador från denna drog

Spice kan ge allvarliga förgiftningar, vilket i vissa fall krävt intensivvård.

Njursvikt och hjärtinfarkter – vi har haft många fall av detta i Sverige – fall där man kunnat läsa om överdoser och förgiftningar bland unga
därför att de tagit Spice.

Stora doser Spice kan orsaka negativa effekter som t ex kräkningar, ångest, panikanfall, oro, rastlöshet och psykotiska upplevelser.

Det finns rapporter om att missbrukare av Spice fått psykoser och fall där personer har fått kramper och epileptiska anfall – vilket är vanligast hos ovana användare.