fbpx

Introduction

Marknadschef om föredrag

Marknadschef om föredrag

Vi upptäckte ett behov av att lyfta frågan kring drog och alkoholvanor hos vår arbetsgrupp då den består av unga människor som är nya i arbetslivet. Efter Drogfritt.nu´s föreläsning med den mycket uppskattade föreläsaren Alexander Breeze kände vi tydligt att attityden till droger och alkohol ändrades på arbetsplatsen. Det blev en klar skillnad i kunskap, ansvarstagande och attityd. Vi som arbetsgivare hade nu lyft frågan och jobbade aktivt med den, istället för att välja att inte se. Vi har i dag minskat på måndags-sjukan och samtliga anställda vet om vår ståndpunkt som arbetsgivare i denna fråga vilket genererar en mer tydlig linje i frågan. Tack!