fbpx

Introduction

Film: Mattias fick en flashback av cannabis

Film: Mattias fick en flashback av cannabis

Ibland kallar man en flashback också för en återtripp.

Vi har träffat ett flertal fd. missbrukare som berättat hur de fått en flashback från olika droger. Se filmen där Mattias berättar om en flashback samt även i texten nedan.

Vad är en Flashback?

En flashback eller en återtripp betyder att man upplever drogruset en gång till utan att ha tagit drogen på nytt.

Dessa återtrippar innebär att missbrukaren plötsligt kan få upplevelser av drogen igen – t ex personlighetsförändringar och hallucinationer som liknar de upplevelser som han fick under ruset.

En hallucination är att man ser, hör och upplever saker som andra inte kan. Exempel på hallucinationer skulle kunna vara att man tycker att stekta köttbullar luktar som kanelbullar – eller att man tror sig kunna se musik.

Återtrippar efter flera dagar eller veckor

Eftersom THC är fettlösligt så tas THC och dess omvandlingsprodukter lätt upp och lagras i fettvävnad och i olika organ, exempelvis hjärnan som har hög fetthalt och i levern.”

Återtrippar förekommer också, då berusningen helt oväntat återkommer flera dagar eller veckor efter haschrökning. Detta sammanhänger sannolikt med att cannabionider lagras i kroppens fett, och att deras nedbrytningsprocess utsöndras i kroppen.”

Droger A-Ö, av Thomas Nordegren och Kerstin Tunving

Flashback eller ekotripp

Eftersom cannabis är fettlösligt och tas upp av kroppens fettvävnader, sker nedbrytningen och omsättningen långsammare än för t ex alkohol. Efter upprepat intag av THC ökas de mängder som lagrar i fettvävnader. THC kan spåras i kroppen i ca 30 dagar efter ett enda rus, efter lång tids missbruk upp till två månader.”

Cannabismissbrukare har rapporterat att de fått tydliga rusuppgifter en tid efter det senaste cannabisintaget utan att att tillföra drogen på nytt. Fenomenet kallas med ett enkelt uttryck för ‘flashback’, som brukar översättas med ‘ekotripp’.

Det gör att missbrukaren känner sig och reagerar som vid verklig påverkan.”

Narkotika, dopingmedel och hälsofarliga varor utgåva 12.1 – Svenska Narkotikapolisföreningen: SNPF

THC lagras i fettvävnaderna

Vid upprepat intag av THC kan höga koncentrationer ansamlas i fettvävnaden och därför påverka hjärnan. Hur länge vet man inte. Man vet inte hur mycket THC respektive metaboliter (nedbrytningstprodukt från kroppen) som lagras i fettvävnaderna. Vi vet dock att hjärnan kan påverkas en tid efter att nivån av THC i blodet inte längre är mätbar.”

Skador av hasch och marijuana – Statens folkhälsoinstitut

En Flashback är olika för alla

Upplevelserna av en flashback kan variera kraftigt från person till person.

Vissa får bara en kort snabb reaktion på några minuter medan andra kan fastna i otäcka hallucinationer under en längre tid.

Vilka droger kan man få flashbacks ifrån?

De droger som kan ge flashbacks är LSD, meskalin (kommer från peyotekaktusen) , ecstasy men även cannabis (hasch och marijuana) kan ge återtrippar.

Tess f.d missbrukare: Fick Flashbacks från LSD

Jag hade slutat med droger och det var 7 månader sedan som jag hade tagit LSD. Jag arbetade på ett varuhus och mådde ganska bra. En dag hamnade jag i ett litet gräl med lagerchefen. Plötsligt blixtrade det till i huvudet på mig och jag kände och hörde som en smäll i hjärnan och jag stapplade ut på lagret. Allting gungade och alla lådor stirrade på mig, lådorna hade monstermasker och log hånfullt mot mig – jag var totalt livrädd, världen var förändrad och jag kände inte mig själv längre. Jag hittade inte på varuhuset, var totalt vilsen. När jag började prata kom bara enstaka ord, jag hade glömt vad jag skulle säga och tappade tråden hela tiden. Röster viskade konstiga saker till mig. Allt var så förändrat, betong kändes som bomull, min kudde som vatten. Jag gick omkring i detta tillstånd i flera månader innan jag fick hjälp – det var fruktansvärt jobbigt.”

Michael fick en Flashback från hasch

En gång skulle jag spela lite fotboll med några kompisar – det var en het sommardag. Vi spelade – jag blev väldigt varm och svettig – och när vi var klara satte jag mig i bilen och skulle köra vidare. Körde ut på motorvägen – plötsligt så märkte jag att bilarna tutade på mig – jag började känna mig påtänd/ hög och jag körde nu bilen i 10 Km/ timme. Jag kröp fram i 10 km/ timme, “hög” och jag hade inte rökt något hasch alls den dagen. Då fattade jag att jag hade fått en flashback. Jag blev en trafikfara – inte bra!”

Michael

Faran med Flashbacks från droger

När en person drabbas av en flashback kan han/hon tappa verklighetsuppfattningen och uppleva hallucinationer som påminner om de som hände under drogruset trots att drogen inte tagits igen.

Faran kan vara att man tex kan råka ut för en olycka eller gör misstag som kan leda till skada.

En person som använt LSD löper en stor risk att utveckla ett tillstånd med hallucinationer, som kan vara under mycket långdragna. Detta kan hända om man bara tagit lite droger men det är vanligast om man missbrukat en längre tid.

En flashback kan vara känslomässigt tuff och påfrestande. Personer som missbrukat dessa droger länge kan drabbas av flashbacks i åratal efter de slutat med droger. Återtripparna följs ofta av nedstämdhet och ängslan t.o.m långvariga depressioner.

Mer om Flashbacks

Vissa som använder droger drabbas av s.k flashbacks även kallat återtrippar.

Det kan hända att man får flashbacks veckor eller till och med flera månader efter att man tagit tex. LSD, ecstacy eller cannabis.

När denna flashback händer kan man få en effekt som påminner om ruset som man hade tidigare då man hade tagit drogen. Upplevelsen av drogruset kommer helt enkelt tillbaka igen.

Dessa flashbacks kan komma helt spontant eller triggas igång av andra droger som t ex alkohol – men det finns andra saker som även kan trigga igång flashbackarna – tex. stress, träning eller utmattning.

Vad en flashback beror på är fortfarande ett outforskat område.

Källor angående Flashbacks från droger:

Droger A-Ö
DMS
Boken om Knark och sånt
CAN – faktablad
intervjuer med missbrukare