Ge en julgåva

Här kan du ge en julgåva för att hjälpa barn och unga i Sverige

Tack för att du vill ge en julgåva så fler unga kan få livsviktig droginformation.

Tillsammans kan vi göra positiv skillnad för barn och unga i Sverige.

Droganvändandet går ner i åldrarna och allt yngre testar droger. 

Det är en allvarlig utveckling och ibland är barnen så unga som tio år! Det är viktigt att nå ut med korrekt information om vad droger är och gör. Idag har Sverige den högsta narkotikadödligheten i hela Europa.

Så här fördelas din gåva:

84 % används till drogförebyggande insatser främst bland barn och unga.

16 % använder vi till nödvändig administration, kvalitetskontroller, uppföljning och insamling.

  • Drogföredrag i skolor och fritidsgårdar.
  • Produktion av utbildningsmaterial om droger som filmer, böcker, informationshäften.
  • Utdelning av gratis droginformation och utbildningsmaterial till skolor, föräldrar, ungdomar m.fl.
  • Till barn och unga i Sverige.
  • För en tryggare framtid. 
  • Utbildningsprojekt om droger och dess konsekvenser.

Unga behöver hjälp och droginformation som når fram så de kan stå emot grupptrycket, nyfikenheten och istället inrikta sig på att nå sina mål i livet och vilja leva utan droger. 

Jag har testat hasch men efter föreläsningen blir det inget mer – för du fick mig på andra tankar.

Propaganda och falsk information sprids om att droger inte är farligt.

Till detta har vi lättillgängligheten via internet där man lätt köper droger som sedan skickas hem i brev.

Vi har mer än 28 års erfarenhet av att inspirera och utbilda unga att vilja leva ett drogfritt liv.

Vi har föreläst för 800 000 personer och vi har arbetat i över 220 komuner.

Ge din julgåva nu så vi tillsammans kan hjälpa fler barn och unga!

Julgåva för företag

Julgåva privatpersoner