fbpx

Introduction

Elev, förstod till 100%

Elev, förstod till 100%

Han kom med information om droger och den livsstilen och han kom inte för att förbjuda oss att använda droger eller skälla på de som använder droger. Det meddelandet gav han tydligt och det är inte alla föreläsare som har den tanken utan de flestas tanke är att hata de som tar droger och säger allt negativt med det. Han nämnde att det finns positiva saker med droger (att man mår bra) men att det varar inte länge utan det blir 1000 gånger mer negativa konsekvenser utav det. Han var även väldigt rolig och man hängde med på varje ord han sa och tröttnade aldrig. Han drog mycket exemplar också så man förstår till hundra procent vad han menar.”

Elev