Respons från våra förebyggande drogföreläsningar

Respons från våra förebyggande drogföreläsningar2017-11-22T13:57:49+00:00

drogforelasning

Eftersom vi hela tiden vill förbättra oss och ge bästa möjliga service så betyder din respons på drogföreläsningen mycket.

Dina svar betyder mycket för oss!

Jag som svarar är:
ElevLärareSkolpersonalFörälderPersonal på företagÖvrigt

1) När hölls föreläsningen?

2) Var hölls föreläsningen?

Skolans namn

Klass

Företag

Övrigt


3) Vem var föreläsaren?

4) Vad tyckte du om föreläsningen?

5) Vad tyckte du mest om?

6) Något som kan förbättras?

7) Tog du något beslut som en följd av föreläsningen?

8) Övrigt

9) Tror du att förebyggande drogföreläsningar kan få ungdomar att välja ett drogfritt liv?
JaVet ejNejKanske

10) Tycker du att skolorna skall satsa på mer förebyggande droginformation?
JaVet ejNejKanske

Vad är svaret?

Du får också våra informativa nyhetsbrev.

Varför tar man droger?

Se gärna våra korta filmer med droginformation på Youtube.

Hjälp oss att hjälpa fler barn och ungdomar!

Vi behöver nå ut snabbt med mer förebyggande droginformation till barn och ungdomar.

Vill du hjälpa till? Stöd oss!

SMSa “drogfritt” till 729 80 så skänker du 50 kr!