Motiverande och inspirerande droginformation!

Motiverande och inspirerande droginformation!2018-06-05T13:42:48+00:00

vad-droginformation-1

Vi möter årligen tiotusentals barn, ungdomar och vuxna som tar del av vår viktiga och inspirerande droginformation runt om i hela Sverige. Vi vill helt enkelt sprida lättförståelig kunskap och information kring narkotika och droger, och det gäller att inte glömma alkoholen.

Förutom att ge droginformation så inspirerar även våra föreläsningar barn och ungdomar till att satsa mer på sina mål. Informationen stärker självkänslan – vilket tiotusentals brev och utlåtanden bekräftar.

Vi besöker skolor, föreningar, företag och medverkar på olika evenemang och mässor.

En annan viktig del i informationsarbetet är att producera och ge ut böcker, filmer olika häften, affischer och tidningar – allt detta i en strävan att nå fler med vår viktiga droginformation.

Droginformation till barn och ungdomar

droginformation-barn-15

I hela Sverige har hundratusentals personer från mellanstadiet och uppåt har fått vår droginformation. Informationen är lättsam, inspirerande och på ungdomarnas egen nivå med verkliga exempel de känner igen sig i.

Vi har sett att det är inte rädsla som får en att avhålla sig från droger – det är information och kunskap.

Droginformation till föräldrar

droginformation-vad-16

Vi föreläser och ger viktig droginformation för att hjälpa oroliga föräldrar.

De får de en större förståelse för olika droger och lär sig grunderna i hur man bemöter och skyddar sina barn från droger.

Idag är oron stor kring drogerna då vi ser en ökad tillgänglighet genom internet. Många tragiska dödsfall har inträffat i Sverige.

Ungdomsläger med droginformation

droginformation-vad-15

Under flera år har vi medverkat och arrangerat läger. Ungdomarna får droginformation blandat med olika aktiviteter, bad, lek och föreläsningar.

De lär sig b.la. att jobba i en grupp, hjärt och lungräddning och att släcka en eld.

Droginformation på företag

droginformation-alex-2

En drogfri arbetsplats är ett önskemål och en målsättning för många.

Våra populära föreläsningar inspirerar och skapar en ökad förståelse och öppenhet bland personal och chefer.

Vår populära kampanj I SAY NO DRUGS

vad-droginformation-6

I SAY NO DRUGS är en av våra kampanjer där man visar, står upp för och tar ställning. Till kampanjen finns tröjor, pins, häften m.m. Men denna kampanj besöker vi köpcenter, skolor, mässor med mera – allt för att ge droginformation så att man kan ta ett eget beslut om droger. Flera artister och kända idrottsmän har varit med och använt tröjorna och visat att de säger nej till droger.

Böcker med droginformation

vad-knark-sant

Boken “Knark och sånt” togs fram för att ge ungdomar och vuxna ett lättläst material med färgstarka illustrationer och sanna berättelser från missbrukare.

“Knark och sånt” ger information om olika droger, hur de fungerar, ser ut och hur det är att ta dem. Den revideras kontinuerligt och innehåller flera nya droger.

Den har sålt i 30 000 exemplar i Sverige, översatts till norska och har mycket lovande recensioner.

Boken finns som klassuppsättning med en tillhörande studiehandledning som har många spännande sätt att arbeta med boken.

Filmer med droginformation

YOUTUBE

För att nå ännu fler med viktig droginformation producerar vi olika filmer. Dessa skickas sedan ut till skolor, föräldrar m.m. samt läggs upp på Youtube.

Under det senaste året så har över tjugotusen personer sett dessa filmer!

De ger viktig droginformation på ett lättsamt och enkelt sätt till dig som känner att du vill veta mer.

Gratis droginformation

droginformation-vad-22

Tack vare stöd från allmänheten och företag kan vi årligen skicka ut gratis informationsmaterial till skolor i hela landet.

Vår tidning skickas ut kostnadsfritt till alla skolor och den innehåller olika reportage, intervjuer, droginformation etc.

Även vår lilla faktabok “Lilla drogboken” har delats ut i tiotusentals exemplar till elever och vuxna på utställningar och i skolor.

Utställningar med droginformation

droginformation-vad-21

Vi har en mobil utställning som innehåller fakta och droginformation. Den vänder sig till allmänheten och har varit uppsatt på bibliotek, köpcenter, skolor och på olika företag. Hundratusentals människor har besökt våra utställningar och event.

Opinionsbildning

droginformation-vad-23

Allmänheten möter vi på olika ställen och ger droginformation samt uppmuntrar till ett engagemang.

Vi arbetar aktivt med sociala media, besöker olika mässor, evenemang för att öka medvetenheten om drogsituationen och på så sätt inspirera till ett större socialt ansvar.

Hundar till tullen

På 90-talet körde vi kampanjen “Stoppa knarket vid gränsen” och samlade in pengar så tullen kunde köpa in fler narkotikahundar.