DIN JULGÅVA RÄDDAR BARNS LIV!

Förebyggande droginformation räddar barns liv
GE DITT STÖD TILL BARNENS FRAMTID

Vårt syfte finns i FN:s Barnkonvention artikel 33:
"Att skydda barn och ungdomar från narkotika och andra droger."

Vi har plusgiro 90-nummer sedan 25 år tillbaka och det garanterar att din donation används på ett korrekt sätt till förebyggande droginformation: drogföreläsningar i skolor över hela Sverige, sommarläger och läger för ensamkommande, drogmaterial och filmutbildningar till skolor, utställningar på mässor och events samt omfattande droginformation på hemsidor och social media.

Ja, jag vill hjälpa er att få ut mer förebyggande droginformation till våra barn och ungdomar.

Valfri summa som vi fakturerar:

Alla donationer, små och stora, är varmt välkomna! :)

Namn:

Adress:

Postadress:

Telefon:

Epost:

Meddelande:

Du får också våra informativa nyhetsbrev.

Vi hanterar och skyddar dina person-uppgifter enligt General Data Protection Regulation - se vårt Integritetspolicy.