Fakta och information om Hasch drogen

Fakta och information om Hasch drogen2017-04-19T19:01:28+00:00

Våra barn och unga påverkas av hasch.

Haschet styrde hela Tonys liv

Droginformation.nu - intervju med Tony angående Cannabis - hasch

Varför slutade Pyret med hasch?

Droginformation.nu - Pyret - Hasch

Få en gratis E-bok om Hasch & Marijuana!

“Den stora anledningen till mitt missbruk var ju ångestlindring samt att det hjälpte mig att somna – så tillfälligt tyckte jag att det hjälpte. Det jag inte förstod då, som jag inser nu efteråt, är ju att ångesten kom tillbaka 100 gånger värre när drogerna gick ur kroppen. Då tog jag mer för att lindra den ångesten. Detta blev väldigt snabbt en riktigt ond cirkel för mig.”
Textad intervju med fd. hasch-missbrukare

Mer info om Cannabis kan du få här.

Många unga fastnar i ett missbruk av hasch – skaffa dig mer information!

Vad är hasch egentligen?

Hasch kommer från växten Cannabis Sativa (hampa), vilket är en växt som odlas på många platser runt om i världen.

Plantan kan bli 5-6 meter hög, är grön och väldigt tålig och den trivs i varma, torra klimat. Från denna cannabis-planta får man fram hasch, och även marijuana och hascholja.

Mer information

Fakta om marijuana drogen
Läs länkar, artiklar och källor om cannabis
Cannabis – den vanligaste drogen efter alkohol
Cannabis – kan drogen förstöra barn och ungdomars liv?

Hasch görs av cannabis-plantan

Droginformation.nu - från cannabis-plantan görs hasch

Hasch-kakor av cannabis-plantan

Cannabis-plantan producerar en klibbig kåda – denna kåda, växtdelar tillsammans med bindemedel, pressas samman till s.k. hasch-kakor.

Kvalitén och styrkan varierar väldigt på Haschen, eftersom det blandas ut med billigare produkter som hackat gräs, mjöl, lakrits och kamel- och åsnebajs m.m.

Detta gör att det inte alltid är det bästa haschet, eftersom det kan vara förorenat och utblandat med andra saker.

Hasch röks ofta

Droginformation.nu - fakta om hasch

Hur ser det ut?

Färgen på hasch kan variera från ljust gul, till rödbrun och svart.

Konsistensen på haschet kan också vara väldigt varierande och haschet kan vara allt från hård till mjuk och formbar. Att färgen och konsistensen varierar mycket beror dels på kvalitéten men även på hur det tillverkas.

Haschet är kompakt och kan lagras länge utan att förstöras av luft och ljus.

Röken från hasch har en sötaktig och lite frän lukt.

Hasch och THC

I cannabis-plantan finns många olika ämnen – varav ett kallas THC, som man blir påverkad av.

Plantan används även för annat som t.ex. att göra rep, typer, mat och hälsokost.

Cannabis – droghampa och industrihampa

Hasch-olja eller cannabis-extrakt

Hampaextrakt/hasch-olja kommer också från cannabis-plantan.

Konsistensen på hasch-oljan kan vara lite olika – allt ifrån tjockflytande vätska till en seg massa. Färgen är mörk – från brun till svart.

Denna Hasch-olja kan ha upp till 70% THC och är den starkaste sortens cannabispreparat.

Hasch-oljan framställs genom att man lägger växtdelar i lösningsmedel för att dra ut THC-innehållet ur växten.

Haschet är starkare än förr

Idag är haschet mycket starkare än förr. Genom förädlingar så får man fram plantor med mer THC i. Detta har lett till att haschet är starkare och att man snabbare kan bli beroende – unga drabbas hårt av detta.

Vilka länder producerar mest?

De länder som producerar mycket hasch är Afghanistan, Colombia, Irak, Jamaica, Libanon, Marocko, Mexico, Nederländerna, Pakistan, Turkiet och USA.

Cannabis-plantan som ger hasch odlas även i Sverige och andra nordeuropeiska länder – då behövs fönsterplatser eller starka elektriska inomhuslampor.

Haschets väg till Sverige

I Sverige är hasch vanligast men det finns även marijuana och cannabisolja.

Hasch har många slanguttryck t.ex böj, töj, braj, affe, afghan, marockan och brass.

Den största delen av haschet som kommer till Europa kommer från illegala odlingar i Marocko. Detta hasch är ljust, hårt och relativt svagt och kallas marockan.

Men det kommer även hasch från Afghanistan, Libanon och Nepal. Haschet därifrån är ofta mörkare och mjukare.

Produktionen drabbar miljön

Miljön drabbas hårt vid produktion av hasch och andra droger.

När hasch och andra droger produceras förstörs miljön – det kan vara kemiska föroreningar, skövling av skogar och regnskogar – djur dör, människor blir sjuka och det blir luftföroreningar.

Giftiga bekämpningsmedel vid framtagandet

Vissa av de bekämpningsmedel som används för att ta fram hasch är förbjudna, eftersom de kan skapa sjukdomar hos människor och djur.

De stannar också länge kvar i naturen och sprider sig i naturen.

Odling av hasch och marijuana

Den mesta cannabisen (Hasch och marijuana) odlas utomhus och då i den delen av världen som har ett varmare klimat och mycket sol.

Det krävs mycket vatten och även bekämpningsmedel för att cannabis-plantorna skall överleva och växa snabbt. För att undvika att plantorna skall attackeras av skadedjur används insektsmedel och råttgift.

Ofta ligger cannabis-odlingarna gömda långt in i skogar och då krävs det mycket transporter – vilket leder till ökade utsläpp.

Ett annat problem som dessa hasch- och marijuana odlingar leder till är förstöring och skövling av skogar – även regnskogar – eftersom man behöver odlingsmarken.

Inomhusodling

När det kommer till cannabis – Hasch och marijuana – så är de ökande antalet inomhusodlingarna också ett växande problem. Detta för att de använder mycket el, vatten och farliga kemikalier (bekämpningsmedel, gödningsmedel).

Ofta drivs cannabis-odlingarna av kriminella grupper vilka konstruerar olagliga anslutningar för att undvika elmätningen och avgifter.

Om man tar cannabis-odlingarna bara i USA så förbrukar de lika mycket el som hälften av all hushåll i Sverige.

Haschets historia

Från början så odlades cannabis-plantan i Kina. Man har fått fram att det första vävda plagget, vilket var gjort av hampa, vävdes för nästan 10 000 år sedan.

Då använde man använde växten till många saker t.ex. mat, medicin och djurfoder men man fick även ut fibrer ur växten och kunde göra exempelvis tyger.

I de gamla indiska vedaskrifterna (ca 2000 f.kr) har man hittat att cannabis användes som drog – då som en narkotisk dryck.

Under 1500- talet odlade européerna cannabis på sina kolonier och man använde främst plantan för fibrernas skull.

Ända fram till 1800-talet var plantan den mest odlade och den stod för den största delen av alla fibrer, tyger, lampoljor, rökelser m.m.

Under 1800-talet öppnades s.k. hasch-klubbar i Paris dit man kunde gå och röka hasch.

Haschets historia i Sverige?

Hur började rökandet av hasch och marijuana i Sverige?

Ända sedan medeltiden har hampa odlats för reptillverkning i Sverige.

Den indisk hampan användes som råvara i olika medicinska vätskor och mellan 1869 och 1950 fanns det cannabis på apotek i Sverige.

När jazzmusiken kom till Sverige på 50-talet så började haschet sprida sig i en liten skala. På 60-talet tog hasch-bruket fart och fler och fler började röka hasch.

Symptom på hasch-användning

Hur ser om om någon använder hasch – vilka symptom finns?

Den som röker hasch kan få rödsprängda ögon och större pupiller.

Blodtrycket ökar och personens puls blir snabbare. Hasch-rökaren kan bli torr i munnen och må illa. Personen kan verka lite berusad och är antingen inåtvänd och tyst eller fnittrig och pratsam.

Man kan som närstående märka att personen dricker massor och är extremt törstig samt visar ett enormt sug efter sötsaker.

Kan man bli beroende?

Det är möjligt att bli beroende av hasch.

Efter en längre tids missbruk av hasch utvecklas en tolerans i kroppen – och missbrukaren behöver större doser för att få önskad effekt av haschet.

Haschmissbrukare som avbryter sitt missbruk kan drabbas av både kroppsliga och psykiska abstinens som t.ex. störd nattsömn, minskad aptit, rastlöshet, frossa och svettnings, skakningar m.m.

Hur kan ett hasch-rus vara?

En person som röker hasch kan uppleva och få skrattanfall, känna lyckokänslor samt bli mer pratsam och livlig.

Personen kan få högre självkänsla, minskad självkritik och sviktande omdöme.

F.d hasch-missbrukare har berättat att de känner sig lugnare, sover lättare och att ångest försvinner. En annan effekt är att drogen ökar aptiten och missbrukaren kan bli väldigt sugen på sött.

Hur är Haschets påverkan?

Ett hasch-rus kan vara i flera timmar beroende på dosen och styrkan i haschet.

Det ämne som man blir påverkad av från plantan kallas THC – tetrahydrocannabinol.

Eftersom hasch är fettlösligt och tas upp av kroppens fettvävnader så tar nedbrytningen längre tid än för t.ex alkohol som är vattenlöslig.

När man sedan tar mer hasch så ökar de mängder som lagras i fettvävnaderna.

Man har spårat THC i kroppen – 2 månader efter man tagit drogen.

Läs länkar, artiklar och källor om cannabis

Skador av hasch?

Man kan i princip inte överdosera hasch genom rökning, men om man sväljer en stor mängd hasch kan det bli en allvarlig risk för detta.

Detta görs ibland vid smuggling och kan även hända när hasch blandas i mat.

Här är några skadeverkningar:

  • Nedsatt immunförsvar för att de vita blodkropparna minskar i antal.
  • Hjärtbesvär och bröstsmärtor.
  • Minskad produktion av det manliga könshormonet testosteron vilket kan göra att puberteten kommer senare.
  • Impotens och minskad spermieproduktion.
  • Mens kan försvinna.
  • Skador på foster.

Vilka är haschets biverkningar?

Ett långvarigt missbruk av hasch kan göra personen avtrubbad och passiv.

Personen kan även få försämrad inlärningsförmåga och koncentrationsproblem, försämrat minne, sömnrubbningar och sämre reflexer från haschet.

Eftersom cannabis är fettlösligt, tar den längre tid att bryta ner.

När en person har använt hasch regelbundet under några år, blir de kroniska effekterna tydliga. Man kan se en långsiktiga påverkan på tankeprocesserna vilket beror på att de verksamma beståndsdelarna, cannabinoiderna, minskar energitillförseln till hjärncellerna.

Ämnesomsättningen minskar hos hasch-missbrukaren och hjärncellerna får svårare att fungera och arbeta.

Hallucinationer

Stora doser av hasch kan orsaka hallucinationer.

Hallucinationer är när verklighetsuppfattningen förändras som t.ex. att man ser och hör saker som andra inte hör. Föremål kan ändra färg, storlek och form.

Det finns många exempel på detta – här är ett: Emelie rökte hasch för första gången och fick hallucinationer. Hon “såg” hur hela havet tog eld och hur människor sprang omkring i lågorna och försökte släcka branden.

Hasch-användaren påverkas av omgivningen

Hasch-användaren kan bli påverkad av omgivningen.

Om han befinner sig i en positiv omgivning upplever han hasch-ruset positivt och om omgivningen är negativ så blir ruset negativt.

Samma sak kan hända med känslorna – de kan förstärkas antingen positivt eller negativt efter hasch.

Media

Droginformation.nu - fakta om hasch

Källor

Boken om Knark och sånt
Narkotika, dopingmedel och hälsofarliga varor 11.1
På sikt blir hjärnan trög
Courtwright, David T. (2005). Drogernas Historia. Historiska Media. ISBN 91-85057-93-2 sid. 57-65
Knark en miljökatastrof
Läs länkar, artiklar och källor om cannabis

En intervju från Droginformation.nu om hasch

Droginformation.nu - fakta om hasch

Vad säger en fd. missbrukare om hasch?

Vi träffade Magdalena – en ung tjej – som berättar om sitt före detta missbruk av främst hasch och ångestdämpande tabletter. Hon bor i södra Sverige och efter en tuff tid är hon idag drogfri.

Varför började du med hasch och andra droger?

“Jag började använda droger mot min ångest och depression. Jag kom sedan ut som homosexuell vid 14 års ålder vilket inte var accepterat av mina föräldrar. Detta var en otroligt jobbig period för mig och jag tappade lite av min livslust.

Sedan blev det bättre och jag mådde helt okej tills jag var 16 år gammal. Då hände det för mycket jobbigt inom en kort period. Min far dog i cancer, det tog slut med min flickvän och jag blev jätteledsen.

Strax efter detta fick min mor cancer och då kom nästa stöt – med hennes kamp genom detta.

Vid 19 års ålder träffade jag mitt livs kärlek, allt gick äntligen bra igen, vi flyttade ihop, förlovade oss och levde lyckliga i 2,5 år.

I slutet av vårt förhållande blev det mycket svek. Vid den här punkten hade jag gett upp hoppet – jag gav upp och tog till drogerna som en sista hjälp.

Mitt i denna period träffade jag en kompis, hon såg att jag mådde dåligt och sa att hon skulle ‘hjälpa’ mig. Hennes hjälp bestod av droger och det löste mitt problem – tillfälligt.”

Fick du några problem?

“Jag var trött med en konstant huvudvärk och jag tappade all min aptit. Jag kände mig verkligen trög, tänkte segt, jag sket i allt runt omkring mig och började ljuga om allting enbart för att skydda mitt haschrökande.

Detta resulterade i att jag förlorade vänner och tappade förtroendet hos stora delar av min familj.”

Hur påverkade haschet ditt liv generellt sätt?

“Jag studerade till kock under denna perioden. Hade praktik på en stor restaurang i Helsingborg. Studierna blev lidande då jag slutade att gå till restaurangen och skyllde på alla möjliga olika saker när sanningen var att jag egentligen bara satt hemma i soffan och blev hög.

Detsamma gällde mina relationer, vänner, flickvän och familj. Jag slutade att höra av mig. När de försökte ta kontakt med mig så antingen struntade jag i att svara eller så ljög jag ihop någon historia om att jag inte hade tid. Det ledde till att jag förlorade respekt och tro från dem. Fast jag är ren idag så har jag inte fått tillbaka den respekt som jag fick innan.”

Vilka problem löste du tillfälligt?

“Den stora anledningen till mitt missbruk var ju ångestlindring samt att det hjälpte mig att somna – så tillfälligt tyckte jag att det hjälpte.

Det jag inte förstod då, som jag inser nu efteråt, är ju att ångesten kom tillbaka 100 gånger värre när drogerna gick ur kroppen. Då tog jag mer för att lindra den ångesten. Detta blev väldigt snabbt en riktigt ond cirkel för mig.”

Hur slutade du med haschet?

“Den största anledning var att jag tog en överdos en kväll. Jag letade igenom varenda skrymsle och vrå i huset och lyckades efter många om och men hitta en karta stilnoct 10mg och den var helt full. Gick in på toaletten och började krossa tabletter, drog upp 4 st i näsan direkt och svalde de sista 6.

Allt kändes bra i ca 20 min men sedan blev jag jättedålig, kräktes, kallsvettades, fick ont i bröstet och skakade i hela kroppen. Jag svimmade till slut. Jag kommer ihåg att jag tänkte: ‘Överlever jag det här så räcker det.. Jag slutar här och nu’. Vilket jag gjorde också! Rörde aldrig varken hasch eller tabletter någonsin igen.”

Livet efter drogerna?

Hur är ditt liv nu efter drogerna och haschet?

“Mitt liv nu är självklart bättre. Jag börjar bli klar i huvudet och kan återigen sköta mina egna tankar. Haschet och pillerna styr inte längre mitt liv.

Jag har kommit igång med saker och nu fundera jag på att ta upp mina studier igen.

Tyvärr tar det lång tid att bygga upp det som drogerna raserade för mig – har fortfarande problem med att lappa ihop mina relationer med vänner och familj.”

Ditt budskap till unga?

Vad vill du säga till unga som vill testa hasch och droger?

“Det bästa budskapet jag kan ge till andra unga är: Tänk inte ens tanken på att testa!

Det finns inget som heter: ‘Det är ju bara ett bloss’.

Jag tänkte precis på det sättet en gång i tiden och jag såg hur det slutade.

Man tror man har kontroll över sitt rökande för ‘det är ju bara hasch’. Det är inte ‘bara hasch’ det är precis lika illa som något annat och du har inte kontroll! Du märker det inte förrän det är försent.

Jag hoppas att det finns någon där ute som läser mina ord och inte tror att detta är skitsnack!

Jag är beredd att göra allt jag kan om det kan hjälpa någon där ute att aldrig få uppleva det jag har upplevt!”

Droginformation.nu tackar så mycket för att du ställde upp och berättade din historia om hasch.

Copyright 2015 Dalademokraten – “15-åring flicka beställde hasch av 13-årig langare”

Få en gratis E-bok om Hasch & Marijuana!

Förebyggande droginformation från Droginformation.nu