Ansökan om stöd från Droginformation.nu

Ansökan om stöd från Droginformation.nu 2016-10-13T18:32:11+00:00

Droginformation.nu - sommarläger 2015

Våra barn är verkligen vår framtid.

Vårt syfte är att hjälpa barn och ungdomar att självständigt välja bort drogerna genom att ge dem förebyggande droginformation.

Har ni ett projekt som ligger i linje med detta?

Välkommen att skicka in en ansökan i nedanstående formulär!


Ansökningsformulär för stöd

Vad står vi för?

Läs först denna artikel som beskriver vilka vi är och vad vi står för:
Droginformation.nu - vilka är vi och vad står vi för.

Vad står Droginformation.nu för?

Era uppgifter

Skola, förening, grupp eller organisation

Org.nr eller personnummer

Kontaktperson

Adress

Postadress

Email

Telefon

Ändamål

Bidrag önskas till följande ändamål

När genomför ni projektet

Önskat belopp

Konto där pengarna skall sättas in

Återrapportering

Vi önskar få en återrapportering i text och bild hur det hela gick.
När kan ni maila den till oss på info@droginformation.nu?

Firmatecknare eller ansvarig person

Undertecknad garanterar att alla ovanstående uppgifter är korrekta.

Undertecknad är medveten om att utbetalda medel kan begäras
tillbaka om bidraget ej används till avsett ändamål.

Ev. frågor eller meddelande

Jag vill ha ert nyhetsbrev

Vad är svaret?


Få en E-bok om olika droger, Droginformation.nu

   Få en Gratis E-bok om olika Droger!